Hvordan bedømmes kursusresultaterne?

Der gives ikke karakterer, men der gøres status over, hvor mange øvelser du har gennemført. Du skal have gennemført mindst 90 % af øvelserne og have bestået 50 % heraf for at få beviset.

Andelen af rigtige besvarelser beregnes som den gennemsnitlige rigtige besvarelse for alle gennemførte øvelser (hver øvelse vægter således det samme). Tekstsvarenes rigtighed angives til 100 %, da det antages, at de bekræftes som gyldige.

Andre ofte stillede spørgsmål