Hvordan får jeg 2 ECTS-point?

Som udgangspunkt vil du kunne søge om 2 ECTS point fra Københavns Universitet, hvis du gennemfører Elements of AI. Det vil være muligt at søge for studerende, der allerede er indskrevet på en videregående uddannelse i Danmark og som enkeltfag under efter- og videreuddannelse. Der kan være specifikke regler og begrænsninger forbundet med ovenstående, men proceduren er ved at blive fastlagt og vi informerer alle, der har bestået Elements of AI via e-mail så snart rammerne er endeligt på plads.

Andre ofte stillede spørgsmål